Regulament Humanoid Robot 
 
Humanoid Robot
   
Scurtă descriere:
Obiectivul acestei probe este de a aprecia robotul după următoarele criterii:
-    cât de repede poate urca o scară (Proba 1: Stair-climbing)
-    cât de repede poate alearga pe un traseu cu obstacole (Proba 2: Sprint cu obstacole)
 
Calendarul schimbărilor:.
 
17.07.2017
4.2.2. Desfășurarea probei 
Important!!! Fiecare participant poate să fie operator pentru maxim 2 roboți
Dacă ești chemat la teren și nu te prezinti în 5 minute robotul va fi descalificat.
 
25.05.2016 - Înlocuire proba Maze cu Sprint cu obstacole
     -  Eliminare proba Humanoid Revolution
 
01.08.2015- Prima publicare
 
1.    Aspecte generale:
Concursul se adresează tuturor pasionaților de robotică.
Se admit echipe de 1 sau mai mulți membrii.
Roboții vor trebui să respecte prevederile prezentate în secțiunea Caracteristicile robotului.
Competiția constă în 2 probe.
 
2.    Caracteristicile robotului:
A. Robotul trebuie să poată merge biped și să-și mute centrul de greutate pentru a-și menține echilibrul.
B. În timpul mersului robotul trebuie să ridice piciorul menținându-și echilibrul cu ajutorul celuilalt picior.  
C.  În timpul mersului, piciorul care susține robotul trebuie să aibă unghiul făcut la genunchi de peste 90 de grade, altfel nu se consideră mers.
D. Talpa piciorului poate avea orice formă, dacă sunt respectate următoarele condiții:
a. Talpa piciorului este definită ca partea robotului care vine  în contact cu suprafața de joc.
b. Lungimea maximă a tălpii trebuie să fie mai mică decât 50% din lungimea piciorului atunci când acesta este complet extins. Lungimea piciorului se definește ca distanța dintre partea care leagă piciorul  de restul corpului și suprafața de joc.
c. Lungimea maximă a tălpii piciorului trebuie să fie mai mică de 20 cm.
E. În timp ce robotul merge sau stă, liniile drepte care delimitează talpa stângă și cea dreaptă nu se pot intersecta.
F. Robotul trebuie să aibă două brațe. Lungimea unui braț extins nu trebuie să depășească lungimea unui picior extins.
G. Robotul trebuie să aibă un cap.
H. Înălțimea robotului trebuie să fie peste 30 cm, dar nu mai mare de 80 cm.
I. Roboții trebuie să fie echipați cu un sezor sau buton de Start / Stop.
J. Roboţii trebuie să aibă afișat un număr de concurs, furnizat de organizatori, pe carcasa exterioară într-un loc vizibil. Numărul este folosit pentru identificarea robotului de către arbitri și se regăsește în mapa echipei (detaliată in anexa 1).
 
3. Suprafața de joc:
A. Structura scării (pentru Proba 1) este prezentată în  ANEXA A.
B. Structura traseului sprint cu obstacole (pentru Proba 2) este prezentată în ANEXA B.
 
4. Desfășurarea competiției:
Competiția este formată din 2 probe. Robotul care acumulează cel mai mare număr de puncte în cele două probe, câștigă.
 
4.1. Proba 1: Stair-climbing
 
4.1.1. Obiectivul probei:
Roboții concurează pe rând. Fiecare robot trebuie să ajungă la capătul scării cât mai repede posibil, folosind picioarele și  urcând câte o treaptă. Atingerea scării cu alte părți ale robotului nu este permisă.
 
4.1.2. Timpul pe circuit:
Timpul se va măsura de la semnalul de start până când robotul ajunge la capătul scării. Proba se consideră terminată atunci când robotul are ambele picioare pe suprafața capătului scării. Timpul maxim admis pentru această probă este de 5 minute, după expirarea acestui timp va fi notată poziția robotului.
 
4.1.3. Cronometrarea:
Timpul va fi măsurat cu o poartă electronică sau cu un cronometru  în funcție de disponibilitatea echipamentului. În ambele cazuri timpul va deveni final.
 
4.1.4. Controlul autonom:
Din momentul în care se dă semnalul de start, robotul trebuie sa fie autonom altfel va fi descalificat de la această probă. Robotul nu trebuie să fie conectat la nicio rețea fizică sau wireless în timpul desfășurării probei.
 
4.1.5. Întreruperi:
A. Dacă un robot cade de pe scară primește o a doua șansă să finalizeze proba. Acesta va fi ridicat și va relua traseul de la prima treaptă.
B. Dacă un robot cade de pe scară și are nevoie de reparații/ajustări sau se blochează din diferite motive (rămâne fără baterie, se încălzește un motor, apare o eroare din cod, etc.) primește o a doua șansă să finalizeze proba. Va fi acordat un timp de 10 minute pentru rezolvarea problemei și va relua traseul de la prima treaptă. În cazul restartului, se va lua în considerare cea mai bună încercare.
C. Dacă o echipă refuză a doua șansă sau nu poate rezolva problema în timpul alocat, se va lua în considerare prima încercare.
 
4.2    Proba 2: Sprint cu obstacole
 
4.2.1. Obiectivul probei:    
Roboţii concurează pe rând. Competiția presupune un robot care se mișcă în 2 picioare și este capabil să parcurgă un traseu cu obstacole într-un timp cât mai scurt.
 
4.2.2. Desfășurarea probei:
Important!!! Fiecare participant poate să fie operator pentru maxim 2 roboți
A. Timpul limită pentru desfășurarea probei va fi de 90 minute. În funcție de numărul de participanți, timpul se poate extinde sau comprima.
B.  Fiecare robot are dreptul la 3 încercări. Roboții au la dispoziție 3 intervale de timp a câte 30 minute, în care au dreptul la câte o încercare. Dacă un robot nu se prezintă pentru efectuarea încercării în unul dintre intervale își pierde dreptul de a o mai efectua. Intervalele se pot extinde sau comprima în funcție de numărul de roboți.
C. O încercare are un timp maxim de 3 minute pentru a fi realizată. Fiecare încercare are permis un restart, dacă robotul se blochează. Robotul va relua proba de la linia de start.
D. Dacă robotul nu a terminat traseul în timpul de 3 minute se va opri și se va consemna distanța parcursă.
E. Se va consemna timpul cel mai bun în urma celor 3 încercări pentru fiecare robot în parte. Clasamentul se va realiza în funcție timpilor înregistați.
F. Deciziile arbitrilor trebuie să fie unanime şi sunt finale, iar contestarea acestora duce la descalificarea din meciul respectiv.
G. Până la omologare toate echipele stau în sala destinată lor (aceasta este indicată în schița din mapa participanților). Fiecare probă de concurs va avea o sală special destinată. Echipele pot părăsi sala doar pentru a se prezenta la spațiul de joc. Fiecare echipă va fi anunțată de către un reprezentant al concursului, când trebuie să se îndrepte către zona de așteptare din vecinătatea spațiului de joc (vezi Anexa 2).
H.  După încheierea unei încercări, echipele sunt obligate să se întoarcă în sala destinată acestora.
I. Fiecare echipă este obligată să urmărească grila de start, afișată pe site și în sala destinată probei la care participă. Vă rugăm NU ÎNTÂRZIAȚI, NU VĂ VOM AȘTEPTA!
Dacă ești chemat la teren și nu te prezinti în 5 minute robotul va fi descalificat.
 
4.2.3. Cronometrarea si măsurarea distanței:
Timpul se va măsura de la semnalul de start până când robotul ajunge la stop. Dacă un robot nu termină proba în timpul acordat sau rămâne blocat pe parcurs, atunci va fi măsurată distanța parcursă. Se va reține timpul sau distanța cea mai bună.
 
4.2.4. Controlul autonom:
Din momentul în care se dă semnalul de start, robotul trebuie să fie autonom altfel va fi descalificat de la această probă. Robotul nu trebuie să fie conectat la nicio rețea fizică sau wireless în timpul desfășurării probei.
 
4.2.5. Întreruperi:
A. Dacă un robot se blochează acesta are dreptul la un restart și va relua proba de la linia de start.
 
5. Punctajul probelor:
 
5.1. Proba 1: Stair-climbing
Robotul care va urca toate treptele și se va încadra în timp, va primi punctajul maxim de 10 puncte. Apoi locul în clasament pentru ceilalți roboți se va stabili în funcție de poziția la care au ajuns pe scară. Dacă mai mulți roboți au ajuns la aceeași poziție, vor fi ordonați în funcție de timp.
Punctajul minim care poate fi obținut la această probă este 1 punct.
 
5.2. Proba 2: Sprint cu obstacole
Robotul care va termina traseul și va avea cel mai scurt timp, va primi punctajul maxim de 10 puncte. Apoi locul în clasament pentru ceilalți roboți se va stabili în funcție de timpul înregistrat și de poziția la care au ajuns pe traseu. Dacă mai mulți roboți au ajuns la aceeași poziție, vor fi ordonați în funcție de timp.
Punctajul minim care poate fi obținut la această probă este 1 punct.
 
5.3 Câștigătorul
Clasamentul final se face însumând punctele obținute la toate cele 2 probe pentru fiecare robot. Robotul cu cel mai mare număr de puncte câștigă competiția.
 
6. Declararea obiecțiilor:
A. Nu vor fi ridicate obiecţii asupra deciziilor luate de arbitrii.
B. Dacă există obiecţii acestea trebuie ridicate de către căpitanul echipei înainte de terminarea jocului, dacă există dubii legate de reguli. Obiecţiile se adresează organizatorilor din echipa ETTI ROBOCHALLENGE, dacă nici un organizator nu este prezent acestea se pot adresa arbitrilor.
 
7. Flexibilitatea regulilor:
A. Regulile sunt flexibile în acea măsura în care să permită adaptarea la numărul de participanţi şi meciuri.
B.Modificarea sau anularea unor reguli poate fi decisă de organizatorul local al evenimentului, atât timp cât acestea sunt publicate înainte de eveniment şi sunt menținute pe tot parcursul evenimentului.
 
8.    Responsabilități:
A. Echipele participante sunt mereu responsabile pentru siguranța propriilor roboți şi sunt răspunzători pentru orice accident cauzat de membrii echipei sau de roboţi.
B. Organizaţia Robochallenge şi echipa de organizare nu vor fi niciodată răspunzători pentru incidente/ accidente cauzate de echipele participante sau de roboţii lor.
 
Anexa A. : Scara
 
Dimensiune:
Lungime (cm): 80 cm
Lățime (cm): 40 cm
Înălțime(cm): 3 cm
 
Note:
•    Scara va avea 3 trepte, cu lățimea de 20 cm.
•    Toate treptele au aceeași înălțime (3 cm).
•    Suprafața totală a ultimei trepte va fi 40 x 40 cm.
 
Anexa B. : Sprint cu Obstacole
 
 1. Traseul are o formă dreptunghiulară, cu lățimea de 120 cm şi lungimea de 250 cm.
 2. Este delimitat cu 2 bucăți de lemn înalte de 10 cm.
 3. Linia de start şi stop este neagră şi are o lățime de 2 cm.
 4. Pe traseu vor exista 2 obstacole înalte de 60 x 60 x 60 cm pozitionate la minim 60 cm unul de celalalt
 5. Schita tarseului
 6.  
  14481895_1470966032930138_6778274475319472059_o
 
Anexa 1
 
Mapa participantului cuprinde urmatoarele:
 1. Numerele de concurs ale robotilor
 2. Diplomele de participare ale robotilor
 3. Ecusoanele cu numele participantilor
 4. Informatii cu privire la sala participantilor si schita spatiilor de joc
 5. Diferite materiale promotionale
 6. Explicare modului de formare a grupelor
 7. schița sălilor echipelor și ale spațiilor de joc