Regulament Humanoid Sumo
 
Humanoid Sumo
 
Scurtă descriere
Ca și în artele marțiale tradiționale japoneze, roboții încearcă să își împingă oponentul în afara ringului.
 
Calendarul schimbărilor
 
24.05.2023
2.2 Limitări ale robotului
- nu este permis ca robotul să fie pornit cu ajutorul unui laptop 
12.02.2019
3.2. Specificațiile ringului
- am adaugat Shikiri-Sen (liniile de start)
- poză demontrativă
4.1. Poziția de start a robotului
- am schimbat poziționarea roboților la start
- poză demonstrativă
 
20.07.2017
Prima Publicare
 
1. Aspecte generale
Înfruntarea se desfășoară între două echipe, fiecare echipă având unul sau mai mulți membri. Doar doi membri din fiecare echipă se pot apropia de ring. Operatorul si asistentul vor intra în spațiul de joc marcat, ceilalți coechipieri trebuie să urmărească meciul din public. În conformitate cu regulile jocului, fiecare echipă va concura pe un Dohyo (ring de sumo) cu un robot autonom, pe care ei l-au construit în conformitate cu specificațiile din secțiunea 2.
Meciul începe la semnalul de start al arbitrului. Arbitrul desemnează câștigătorul meciului. Apoi operatorul și asistentul vor merge în sala special destinată, unde vor aștepta meciul următor.
 
2. Implementarea roboților
 
2.1 Construcția robotului
A. Se admite orice design care nu intră sub incidenţa limitărilor de la capitolul 2.2.
B. Dimensiuni maxime: robotul trebuie să încapă într-un pătrat 20 cm x 20 cm (200 x 200 mm).
Inaltimea maximă a robotului 50 cm (500 mm).
C. Masa maximă a robotului nu trebuie să depășească 3,00 kg (3 000,00 gr.).
D. Robotul trebuie să fie un biped humanoid cu 2 picioare, care trebuie să iși păstreze centrul de greutate pentru aș păstra echilibrul în mers.
E. Toți roboţii trebuie să fie autonomi. Poate fi implementat orice sistem de control, atâta timp cât acesta este în interiorul robotului şi nu interacționează cu un sistem de control exterior (om, mașină sau oricare altul).
F. Roboţii trebuie să aibă afișat un număr de concurs, furnizat de organizatori, pe carcasa exterioară într-un loc vizibil. Numărul este folosit pentru identificarea robotului de către arbitri și se regăsește în mapa echipei (detaliată în anexa 3).
 
2.2 Limitări ale robotului
A. În mers un picior trebuie să fie ridicat de pe podea, iar celălalt picior echilibrează robotul.
B. Robotul trebuie să aibă încheieturi la genunchi cu un unghi mai mare de 90 grade. În lipsa acestora, se va considera că robotul nu merge. 
C. Piciorul poate avea orice formă, cât timp următoarele aspecte sunt respectate:
a. Piciorul robotului este definit ca o parte a robotului care face contact cu suprafaţa arenei (podea).
b. Dimensiunile maxime pentru talpa robotului trebuie să fie mai puțin de 50% din lungimea extinsă a piciorului.
Lungimea piciorului este definită ca distanţa dintre locul unde piciorul atinge solul şi axa care conetează piciorul de partea superioară a corpului robotului.
c. Lungimea totală a piciorului trebuie să fie mai mică de 20cm (200 mm).
D. Când robotul stă sau merge, conturul dreptunghiular din jurul piciorului stâng şi drept nu trebuie să se suprapună. 
E. Robotul trebuie să aibă 2 braţe. Lungimea unui braţ nu trebuie să depăşească lungimea unui picior.
F. Robotul trebuie să aibă un cap. 
G. Dispozitivele pentru bruierea oponenților, cum ar fi surse de radiație pentru a satura senzorii IR, emițătoare de ultrasunete sau alte dispozitive cu efect similar sunt strict interzise.
H. Nu sunt permise componente ale robotului care pot distruge suprafața de joc. Nu utilizați componente destinate distrugerii robotului advers. Împingerile şi loviturile normale, specifice unui meci de Sumo, nu sunt considerate intenții de distrugere.
I. Dispozitive care pot stoca lichid, praf, gaz sau alte substanțe pentru a fi aruncate către adversar nu sunt permise.
J. Orice dispozitive care aruncă flăcări nu sunt permise.
K. Dispozitivele care aruncă obiecte spre adversar nu sunt permise.
L. Substanțele lipicioase pentru îmbunătățirea tracțiunii nu sunt permise. 
M. După semnalul de start, robotul trebuie să stea şi să aştepte 5 secunde. După cele 5 secunde robotul poate să se mişte.
N. Robotul poate fi pornit de la telecomandă, sau dintr-un buton aflat pe carcasa exterioară. 
O. Nu este permis ca robotul să fie pornit cu ajutorul unui laptop prin conectarea unui cablu.

3. Dohyo (ring de sumo)
 
3.1. Interiorul ringlului
Interiorul ringului este definit ca și suprafața de joc înconjurată de linia albă, care include și linia albă în sine. Orice suprafață din afara ringului se va numi exteriorul ringului.
 
3.2. Specificațiile ringului
A. Suprafața de joc este definită ca un disc de oțel cu grosime de 5 cm de culoare neagră, cu diametrul de 154 cm (1540 mm).
B. Bandă albă se află pe exteriorul ringului și are lățimea de 5 cm (50 mm).
C. Ringul este așezat pe un suport metalic şi înălțat cu 5 cm (50 mm) faţă de sol.
În jurul ringului există un spațiu liber pentru a nu perturba senzorii roboților.
D. Se admit toleranțe de 5%  în construcția suprafeței de concurs.
E. Liniile de start (Shikiri-Sen) de culoare maro 20x2 cm (200x20 mm)
 
sumo
 
3.3. Exteriorul ringului
Există un spațiu de siguranță în afara ringului. Acest spațiu poate avea orice culoare, poate fi din orice material și poate avea orice formă. Această zonă cu ringul în centrul ei se va numi zona ringului sau spațiul de joc.
 
3.4 Desfășurarea  meciului
A. Un meci este compus din 2 runde, fiecare având durata de 2 minute cu posibilitatea extinderii timpului de către arbitri. Meciul extins nu va depăși 1 minut.
B. Dacă meciul nu este câștigat de nicio echipă în timpul limită, se va disputa o rundă suplimentară. După epuizarea tuturor variantelor, câștigătorul meciului poate fi decis de arbitri prin tragere la sorţi sau alte criterii stabilite de comisia de arbitraj.
C. Dacă roboţii se blochează, se vor aplica situaţiile de la punctul 6.1.
D. Dacă unul din cei 2 roboţi nu pleacă la start, va avea loc un restart. Dacă nici la restart același robot nu pleacă meciul va fi câștigat de robotul care se mișcă.

3.5. Desfășurarea concursului 
Important!!! Fiecare participant poate să fie operator pentru maxim 2 roboți !!!
A. Roboţii vor fi împărțiți pe grupe în funcție de numărul participanților. Concursul se va desfășura în sistem grupe/sferturi/semifinale/finală pentru a permite cât mai multe runde de joc pentru fiecare robot în parte. Deciziile arbitrilor trebuie să fie unanime şi sunt finale, iar contestarea acestora duce la descalificarea din meciul respectiv.
B. Dacă roboții aceleași echipe se califică în sferturi/semifinale/finale și joacă unul împotriva celuilalt, aceștia sunt obligați să joace meciul, fără a cere accederea unuia dintre ei sau refacerea ordinii meciurilor și/sau schimbarea oponenților.
C. Ordinea meciurilor în grupe/sferturi/semifinale/finale se face automat, random și are la bază sistemul piramidal de joc. Aceasta se va efectua după deschiderea oficială a concursului, va fi publică și se va afișa pe site, unde va fi disponibilă tuturor participanților.
D. Pe parcursul concursului o echipă are dreptul la 2 întreruperi pentru reprogramare în timpul meciurilor, a câte 5 minute fiecare (2 întreruperi în întreg concursul). Alte pauze mai sunt permise doar pentru probleme mecanice şi doar cu acordul arbitrului de maxim 5 minute fiecare. Această regulă este aplicată doar când se desfășoară un meci. În afara meciurilor schimbările şi reprogramarea este permisă. Echipele sunt obligate să se prezinte la start în maxim 1 minut de la primirea solicitării, în caz contrar vor pierde meciul.
E. Până la omologare toate echipele stau în sala destinată lor (aceasta este indicată în schița din mapa participanților). Fiecare probă de concurs va avea o sală special destinată. Echipele pot părăsi sala doar pentru a se prezenta la spațiul de joc. Fiecare echipă va fi anunțată de către un reprezentat al concursului, când trebuie să se îndrepte către zona de așteptare din vecinătatea spațiului de joc.(vezi Anexa 3)
F. După omologare echipele, care urmează la start, rămân în spațiul de concurs, în zona de așteptare. Echipele pot părăsi această zonă doar cu acordul arbitrilor sau doar pentru reparații/ajustari și este obligată să se întoarcă în timpul precizat de către arbitru. Dacă echipa nu se prezintă la primul apel pierde meciul.
G. După încheierea unui meci, echipele sunt obligate să se întoarcă în sala destinată acestora.
H. Fiecare echipă este obligată să urmăreasca grila de start, afișată pe site și în sala destinată probei la care participă. Vă rugăm NU ÎNTÂRZIAȚI, NU VĂ VOM AȘTEPTA!
Dacă ești chemat la teren și nu te prezinți în 5 minute robotul va fi descalificat !!!
I. Fiecare echipă își va desemna 1 operator și 1 asistent, doar aceștia 2 vor avea acces în zona de așteptare și în spațiul de joc. Restul echipei nu are acces în spațiul de joc și va rămâne în sala destinată echipelor sau va urmării meciurile din public.
J. Operatorul și asistentul au obigația de a purta mănuși și ochelari de protecție. Purtarea acestora este obligatorie în spațiul de joc și pe tot parcursului unui meci, atât pentru operator cât și pentru asistent, și va fi verificată în momentul omologare.
K. Lipsa sau absența parțială a echipamentului de protecție, va reprezenta motiv de depunctare sau chiar eliminare din concurs. Echipamentul de protecție este prezentat în anexa 2.
 
3.6 Omologare
Fiecare echipă va trebui să treacă de etapa de omologare pentru a putea participa cu robotul în concurs.
Etapele procesului de omologare sunt: 
A. Verificarea dimensiunilor robotului prin plasarea unei cutii/cadru cu dimensiunile de 20.3 x 20.3 cm (203 x 203 mm), fără fund, peste robot. Se va măsura înalțimea robotului maxim 50.3 cm (503 mm).
B. Cântărirea robotului pe un cântar digital. Valoarea maximă înregistrată de cântar trebuie să fie de 3,005 kg (3 005 g).
C. Se va verifica existența  timpului de așteptare de 5 secunde.
D. Se va verifica echipamentul de protecție atât pentru operator, cât și pentru asistent.
E. Se va verifica existența numărului oferit pe robot.
 
Robotul nu va mai fi reținut după omologare.
După omologare primele patru echipe rămân, în mod obligatoriu, în zona de așteptare, din vecinătatea spațiului de joc. Restul echipelor sunt obligate să se întoarcă în sala destinată acestora.
 
4. Start, Stop, Restart, Sfârșitul unui meci
 
4.1. Poziția de start a robotului
La instrucțiunile arbitrilor, cele două echipe se apropie de ring pentru a plasa roboţii pe suprafața de concurs. Operatorii vor plasa roboții în același timp pe ring. Arbitrul va da semnalul. După poziționarea roboților în ring, operatorul și asistentul sunt obligați să se retragă în zona de siguranță marcată.
Orice parte a robotului trebuie să fie plasată in spatele Shikiri-Sen (liniile start). Robotul nu va trece de liniile de start spre adversar. 
Robotul va fi plasat pe sau intre liniile imaginare verticale care pleacă din ambele laturi ale Shikiri-Sen (liniile de start).
Arbitrul va verificat daca roboții sunt poziționați corect. Dacă poziționarea nu este corectă, roboții se vor plasa din nou.
 
sumo placement
 
 
4.2. Start 
Startul se dă de către arbitru în fiecare rundă. La semnalul de start operatorii vor pornii roboții, care vor pleca cu un delay de 5 secunde. Startul roboților se va da doar după ce operatorul și asistentul se află în zona de siguranță. Poziționarea operatorului sau a asistentului dincolo de zona de siguranță, duce la depuncatarea echipei sau chiar eliminarea din concurs.

4.3. Stop, Continuarea meciului
Startul, întreruperea sau continuarea meciului sunt anunțate de arbitru. Tot arbitrul anunță momentul în care roboții pot fi poziționați pe ring și momentul când operatorul și asistentul se retrag în zona de siguranță, sau când pot fi ridicați de pe ring.
 
4.4. Sfârșitul meciului
Când arbitrul anunță încheierea meciului și semnalează cele două echipe să își ridice roboţii din ring. După ridicare roboților din ring rezultatul meciului este final și nu se mai acceptă contestații.
 
5. Timpul meciului

5.1. Durata
Un meci se va disputa pe durata a 4 minute. El va începe și se va încheia la comanda arbitrului și după ce operatorul și asistentul se retrag în zona de siguranță.

5.2. Extindere
Un meci suplimentar, dacă este cerut de către arbitru, va dura maxim 1 minut.
 
6. Scorul
A. Knockdown
a. Knockdown-ul apare când un robot este doborât de către adversar.
b. Se vor acorda 2 puncte robotului rămas în picioare.
B. Alunecarea
a. Se considera alunecare când robotul cade singur.
b. Se va acorda un punct robotului rămas în picioare.
C. Ieșire din Ring
a. Ieșirea din ring se consideră când orice parte a robotului atinge suprafața din afara ringului.
b. Se vor acorda 3 puncte robotului rămas în ring.
c. Echipei robotului care a atins suprafața din afara ringului i se va permite de către arbitru să își așeze robotul în ring cu fața în jos (fără alte penalități). Robotul trebuie să se ridice în 10 secunde. 
D. Knockout
a. Se consideră Knockout când robotul nu reusește să se ridice timp de 10 secunde.
b. Se consideră Knockout când robotul este incapabil să se miște sau să meargă la semnalul arbitrului într-un timp de 10 secunde.
c. Când Knockout este declarat, meciul este terminat și oponentul este declarat câștigător. Dacă Knockout-ul se declară în prima rundă, a 2-a rundă nu se va mai juca.
E. Se va face un total al punctelor din ambele runde jucate.
F. Meciul poate fi oprit de către arbitru dacă roboții nu se ating pentru mai mult de 15 secunde și nu arată intenția de a lupta.
G. Stabilirea câștigătorului
a. Robotul cu cele mai multe puncte va fi câștigătorul meciului.
b. Dacă a fost declarat KnockOut
c. În eventualitatea unei egalități arbitrul va alege câștigător robotul care a avut o tactică, agresivitate și mai multă activitate în meci.
d. Dacă nici un robot nu a realizat puncte, arbitrul poate decide ca meciul nu are câștigător.
 
6.1. Meciul este oprit şi runda se redispută în momentul în care: 
A. Dacă unul din cei 2 roboţi nu pleacă la start, va avea loc un restart.
Dacă nici la restart același robot nu pleacă meciul va fi câștigat de robotul care se mișcă.
B. Roboţii se învârt unul în jurul celuilalt fără un progres vizibil timp de 15 secunde, va avea loc un restart.
Dacă la restart situaţia se repetă, caștigătorul este robotul care se mișcă mai mult și arata voinţă de luptă.
C. Ambii roboţi se mișcă fără a face niciun progres, se opresc (în acelaşi timp) sau stau opriți pentru 10 secunde fără să se atingă. Totuşi dacă un robot se oprește din mișcare, primul, după 10 secunde va fi declarat fără inițiativă de luptă. În acest caz adversarul va primi un punct “Yuhkoh”, chiar dacă s-a oprit şi el. Dacă ambii roboţi se mișcă, dar progresul înregistrat nu este clar, arbitrii pot extinde timpul de observație la 30 de secunde.
D. Dacă ambii roboţi ating în aproximativ acelaşi timp suprafața exterioară pe care e plasat ringul şi nu se poate determina care robot a atins primul exteriorul,  se va redisputa runda. 
Important:
In cazul în care castigătorul nu poate fi decis in una din situaţiile de mai sus, va exista o regulă specială:
O sticlă va fi aşezată în centrul ring-ului, iar primul robot care o atinge va fi declarat castigător.

6.2. Reparații, modificări, întreruperi neprevăzute 
Dacă un robot se defectează în timpul unui meci, arbitrul principal va aloca un interval de 1 minut pentru reparații. Acest interval poate fi extins până la 5 minute cu acordul organizatorilor. Reparațiile vor fi supervizate de un arbitru asistent pentru a se evita schimbarea unor module ale robotului cu altele neomologate.
Dacă un robot nu poate fi reparat în intervalul precizat, meciul este câștigat de robotul advers, iar echipa robotului defect poate să continue reparațiile până la următorul meci în care participă şi în acest caz fiind supravegheată de un arbitru/membru al comitetului de organizare. 
Înlocuirea pieselor defecte se poate efectua, iar acumulatorii pot fi încărcați pe parcursul competiției, dacă acest lucru este necesar.
După reparații/modificări/ajustări aduse robotului, echipa este obligată să reomologheze robotul.
 
7. Abateri
 
7.1. Abateri
Se consideră abatere gravă, dacă participanții care încalcă oricare dintre prevederile secțiunilor 2.2, 7.2 sau 7.3 sau 7.4.

7.2. Insulte
Se consideră abatere gravă de la regulament fapta unui concurent de a adresa cuvinte jignitoare adversarilor sau arbitrilor sau montarea de dispozitive audio în robot pentru a adresa cuvinte jignitoare. De asemenea şi gesturile sau cuvintele jignitoare scrise pe corpul robotului, sunt considerate încălcări ale regulamentului.
 
7.3. Echipamentul de protecție și zona de siguranță
Se consideră abatere gravă de la regulament:
A. Operatorul și/sau asistentul nu se retrag în zona de siguranță sau nu respectă indicațiile arbitrului/arbitrilor.

7.4. Contravenții minore
O contravenție minoră se sancționează cu avertisment și se declară când:
A. Concurentul intră în ring pe durata meciului, exceptând situația când arbitrul oprește meciul după acordarea punctului, iar concurentul merge pentru a ridica robotul. A intra în ring înseamnă:
a. O parte a corpului concurentului se află în ring.
b. Dacă introduce orice obiecte în ring pentru a se sprijini de acestea.

B. Unul sau mai mulți membri ai echipei înfăptuiesc următoarele acțiuni:
a. Solicită oprirea meciului fără motive întemeiate.
b. Au nevoie de mai mult de 60 secunde pentru a relua meciul, dacă arbitrul nu a acordat o extindere a timpului.
c. Întreprind acțiuni de orice natură care contravin spiritului de fair-play al jocului. 
d. Operatorul și/sau asistentul părăsesc zona de așteptare fără să anunțe reprezentantul desemnat sau arbitrii cu privire la motivul plecării.
La 2 avertismente similare și/sau diferite, date aceleași echipe, va conduce la acordarea unui punct ”Yuhkoh” adeversarului sau poate conduce la descalificarea acesteia, în funcție de gravitatea acțiunii întrepinse.

8. Penalități
 
8.1. Penalități
A. Jucătorii care încalcă secțiunile: 2.2, 7.2 si 7.3 vor pierde meciul. 
B. Fiecare încălcare a prevederilor din secțiunea 7.4 va fi acumulată. Două contravenții vor duce la acordarea unui punct „Yuhkoh” adversarului. 
C. Încălcarea prevederilor din secțiunea 7.4 va fi contabilizată pe durata unui meci.
D. Dacă un robot pleacă înaintea expirării celor 5 secunde, 1 punct va fi acordat oponentului.
 
9. Declararea obiecțiilor
 
9.1. Declararea obiecțiilor
A. Nu vor fi ridicate obiecții asupra deciziilor luate de arbitri.
B. Dacă există obiecții, acestea trebuie ridicate de către operatorul  echipei înainte de terminarea jocului, în cazul în care există dubii legate de reguli. Obiecțiile se adresează organizatorilor din echipa ETTI ROBOCHALLENGE. Dacă niciun organizator nu este prezent, acestea se pot adresa arbitrilor.
 
10. Flexibilitatea regulilor
Regulile sunt flexibile în acea măsură, în care să permită adaptarea la numărul de participanți şi de meciuri. Modificarea sau anularea unor reguli poate fi decisă de organizatorul local al evenimentului, atâta timp cât acestea sunt  publicate înainte de eveniment şi sunt menținute pe tot parcursul evenimentului.
 
11. Responsabilități
A. Echipele participante sunt mereu responsabile pentru siguranța propie și a propriilor roboţi şi sunt răspunzătoare pentru orice accident cauzat de membrii echipei şi de roboţi.
B. Organizația Robochallenge şi echipa de organizare nu vor fi niciodată răspunzători pentru incidente/accidente cauzate de echipele participante sau roboţii lor.
 
ANEXA 1
 
 Mapa participantului cuprinde următoarele:
1. Numerele de concurs ale roboților
2. Diplomele de participare ale echipei
3. Ecusoanele cu numele participanților
4. Informații cu privire la sala participanților și schița spațiilor de joc
5. Diferite materiale promoționale
6. Explicare modului de formare a grupelor
7. Schița sălilor echipelor și ale spațiilor de joc